Zamówienia publiczne

„Świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla pracowników NASK-PIB”

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2110.8.2021.167.PKO
  • Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 15/07/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/ w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry