Zamówienia publiczne

Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Części nr 1 – 2382

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 07/10/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry