Zamówienia publiczne

„Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i urządzenia sieciowe ( 2 części)”

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.8.2020.329.PKO[mDok2020][PIA2]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 28/10/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry