Zamówienia publiczne

UNIEWAŻNIONE: „Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją monitorów interaktywnych i komputerów OPS na potrzeby realizacji programu OSE”

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.92.2020.MPU[OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert:
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry