Zamówienia publiczne

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz NASK PIB”

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.78.2020.JOK
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 02/03/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry