Zamówienia publiczne

Usługa instalacji okablowania w serwerowni zlokalizowanej w Warszawie przy ul. 11 Listopada 23 w ramach projektu Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.61.2020.MPU[OSE-S][OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 17/02/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry