Zamówienia publiczne

„Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP” z podziałem na 5 Części

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.116.2020.JOK [EZD RP]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 24/04/2020 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry