Zamówienia publiczne

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej

  • Nr zamówienia: DZ.BZP.211.PZP.1.2017.AMK (PZP/1/2017)
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 21/03/2017 11:00
  • Wadium: 500 000 PLN
  • Data podpisania umowy
do góry