Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Warszawa, dnia 10.06.2024 r.
 

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, jako lider projektu,
ogłasza otwarty nabór partnera

do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia projektu pn. „Klub Cyfrowych Możliwości” – realizowanego w ramach FERS.05 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne), w latach 2025-2029.

Medatdane

Data publikacji 10.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rakowska Weronika
do góry