Zamówienia publiczne - Archiwum

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.213.Z256.2017.KJA Zakup MacBook Pro oraz Iphone6 27.07.2017 12:00
DZ.ZMBSII.211.PZP.2.2017.BMK (PZP/2/2017) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów na podstawie umowy najmu wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną oraz usługą kolokacji. Przetarg nieograniczony 06.04.2017 12:00 powyżej progów unijnych 08.06.2017
DZ.BZP.211.PZP.1.2017.AMK (PZP/1/2017) Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej Przetarg nieograniczony 21.03.2017 11:00 powyżej progów unijnych

Wybierz Strony

do góry