Zamówienia publiczne

Organizacja dwudniowej konferencji pt. XI międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

  • Nr zamówienia: DZ.ZPS.211.PZP.3.2017.TKI
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 14/03/2017 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry