Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów na podstawie umowy najmu wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną oraz usługą kolokacji.

  • Nr zamówienia: DZ.ZMBSII.211.PZP.2.2017.BMK (PZP/2/2017)
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 06/04/2017 12:00
  • Wadium: 20000 PLN
  • Data podpisania umowy 1496872800
do góry