Zamówienia publiczne

Dostarczenie systemu contact center jako usługi na potrzeby projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.96.2018.TKI [OSE-2018]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 24/04/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry