Zamówienia publiczne

Dostawa i zabudowa pojazdu - II postępowanie

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.174.2018.MKR[FORENSICS]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 08/05/2018 11:00
  • Wadium: 5000,00 PLN
  • Data podpisania umowy
do góry