Zamówienia publiczne

Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.131.2018.AFG [OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 11/04/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry