Zamówienia publiczne

Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 21/04/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry