Zamówienia publiczne

„Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery (5 części)”

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.1.2021.7.PKO[AFIQ][EZD RP][APAKT]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 30/04/2021 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry