Zamówienia publiczne

Zakup usługi udostępniania Systemu dedykowanej mocy obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.3.2020.275.MPU [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 04/09/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry