Zamówienia publiczne

Zakup 1100 szt. materiałów edukacyjnych

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2131.1.2020.266.JOK [KEI]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 21/09/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry