Zamówienia publiczne

Dostawa i Wdrożenie Systemu SWG (Secure Web Gateway) w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.220.2020.MPU [OSE-B]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 26/08/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry