Zamówienia publiczne

Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.27.2019.TKI [OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 11/03/2019 12:00
  • Wadium: 1300000 PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry