Zamówienia publiczne

Usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na 3 części

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.30.2019.MWI [KEI] [OSE2019] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 07/03/2019 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://besmartpzp.pl/nask w module „Lista postępowań”.

do góry