Struktury własnościowe

NASK jest państwowym instytutem badawczym, nad którym nadzór sprawuje Minister Cyfryzacji.

NASK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 08.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry