Ogłoszenia

Protokół z publicznej prezentacji projektu EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"

Protokół
Publiczna Prezentacja Projektu ”EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.
W ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej POPC na lata 2014-2020” w dniu 08.08.2018 r.

Autor: Magdalena Sawicka
Wersja: 1.2
Data i miejsce spotkania: 08 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie NASK w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 w Sali 324
 
UCZESTNICY

1

Piotr Brychczyński

Fujitsu

2

Tomasz  Symonides

Fujitsu

3

Tomasz Matysik

CA Consulting S.A. COMARCH

4

Wiktor Gwiazdowski

CA Consulting S.A. COMARCH

5

Filip Kwiatek

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

6

Karolina Rzańska

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

7

Karolina Procelewska

Bezpieczne IT sp. z o.o.

8

Sławomir Kopka

Bezpieczne IT sp. z o.o.

9

Bolesław Szafrański

Wojskowa Akademia Techniczna

10

Bianka Sarnowska

NASK PIB

11

Marta Romaniuk

NASK PIB

12

Małgorzata Gawryś

NASK PIB

13

Julia Ostapiuk

NASK PIB

14

Mariusz Cichy

Comarch S.A.

15

Grażyna Zych

NASK PIB

16

Anna Grzeszczak

NASK

17

Tomasz Chabior

NASK

18

Andrzej Tomiak

NASK

19

Marcin Fiutko

NASK

20

Ewa Twardowska

NASK

21

Paweł Matys

NASK PIB

22

Karol Piecek

NASK PIB

23

Magdalena Sawicka

Podlaski Urząd Wojewódzki

24

Mariusz Madejczyk

Podlaski Urząd Wojewódzki / Ministerstwo Cyfryzacji / NASK PIB

25

Sławomir Zych

NASK PIB

26

Joanna Dudzińska

NASK PIB

27

Justyna Sikorska

NASK PIB

PORZĄDEK PUBLICZNEJ PREZENTACJI PROJEKTU

1. Powitanie uczestników oraz informacja o przebiegu i celu spotkania
2. Informacja w sprawie zasad obowiązujących podczas prezentacji publicznej
3. Prezentacja projektu w oparciu o prezentację PowerPoint, stanowiącą załącznik do protokołu
4. Pytania i Odpowiedzi

PRZEBIEG PREZENTACJI PUBLICZNEJ PROJEKTU

 

Prezentację przeprowadzili, zgodnie z przedstawionym poniżej porządkiem:

 • Mariusz Madejczyk – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku
 • Magdalena Sawicka – Podlaski Urząd Wojewódzki  w Białymstoku
 • Sławomir Zych – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

W trakcie prezentacji założeń projektu zaprezentowane zostały następujące informacje:

 • Założenia projektu EZD RP

- Okres rzeczowej realizacji

-  Koszt realizacji projektu

- Organizacja projektu EZD RP

 • Kierownictwo projektu EZD RP
 • Użytkownicy EZD RP
 • Zdiagnozowane potrzeby
 • Cel projektu EZD RP
 • Cele szczegółowe projektu
 • Produkty projektu EZD RP
 • Podstawowe moduły systemu EZD
 • Kluczowe komponenty architektury rozwiązania
 • Widok kooperacji aplikacji
 • Kamienie milowe projektu
 • Wskaźniki projektu EZD RP
 • Planowane zamówienia publiczne

SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DYSKUSJA PO PRZEDSTAWIENIU PREZENTACJI

Czas

Pytanie w trakcie spotkania

Pytający

Odpowiedź

Min. 41:50 do 42:15

„Ja mam dwa pytania, pierwsze, do Pana Mariusza Madejczyka, mówił o pewnych granicach tego systemu, czy można by od strony funkcjonalnej, powiedzieć jakie kryterium będzie wskazywało na te granice systemu?”

Bolesław Szafrański – Wojskowa Akademia Techniczna

 

System EZD RP, to system zdefiniowany w instrukcji kancelaryjnej umożliwiający dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw – system kancelaryjno-archiwalny. 10-letnie doświadczenie  wdrożeniowo-rozwojowe wskazuje na dodatkowe kierunki rozwoju dla tego typu systemu w celu dostarczenia użytkownikom wygodnego narzędzia do codziennej pracy bez konieczności zastosowania rozwiązań systemów typu ERP. Rozbudowane API umożliwi integrację z innymi systemami dziedzinowymi. Z doświadczenia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że umocowanie  systemu EZD, jako naturalnego integratora systemów w podmiocie jest pożądane i daje możliwość z jednego miejsca w jednym narzędziu dawać dostęp urzędnikom do różnego rodzaju artefaktów i informacji państwowych.

Min. 42:15 do 42:58

,,Drugie, sam tytuł jest taki, że to jest do zarządzania dokumentacją elektroniczną, czy to bo jakby ogranicza funkcjonalność tego systemu, bo z wypowiedzi merytorycznej, to Pani Magdalena przedstawiła, wynika, że ten system ma wspierać obsługę zadań publicznych, których tylko elementem jest gromadzenie i jakby, gromadzenie  i utrzymywanie tej dokumentacji, bo to dokumentacja jest skutkiem obsługi zadań publicznych, czy zgodził by się pan z taką interpretacją, którą tam przed chwileczką przedstawiłem?"

Bolesław Szafrański – Wojskowa Akademia Techniczna

 

Nomenklatura EZD, wywodzi się z  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjne, i wskazuje, iż jest to system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (także papierową), a nie tylko dokumentacją elektroniczną.

Min. 46:50 do 47:25

„Ja mam pytanie odnośnie tej aplikacji migracyjnej czy będzie ona obsługiwała też komercyjne systemy do ezd ?”

Karolina Rzańska – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

Aplikacja będzie miała wbudowane mechanizmy, umożliwiające automatyczne migrowanie danych z systemów państwowych: EZD PUW i eDok. Przewiduje się możliwości udostępnienia aplikacji firmom komercyjnym, które na Państwa zamówienie będą mogły dokonać migracji.

 

 

Min. 47:25 do 48:30

,,…I drugie pytanie jeszcze o pilotaż, z tego co zrozumiałam, co mówił Pan Sławomir, czy właśnie rada użytkowników jest też instytucjami?”

 

Karolina Rzańska – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

Rada użytkowników została powołana przez Ministra Cyfryzacji i skupia reprezentantów różnych instytucji.

 

 

,, Czyli generalnie rada użytkowników jest oddzielna niż instytucje wybrane do pilotażu, a czy ta lista instytucji została już ogłoszona czy jeszcze państwo wybierają?”

 

Karolina Rzańska – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

Instytucje, które będą brały udział w pilotażu systemu, jeszcze nie zostały wybrane. Planuje się tego dokonać do końca sierpnia br.

W ramach pilotażu nie tylko planuje się testowe wdrażanie system EZD RP w jednostkach pilotażowych, ale również przy współpracy z Radą Użytkowników w ramach testów prototypu systemu, weryfikacji jego poszczególnych funkcjonalności, wytworzonych modułów.

 

 

 

Min. 48:30 do 50:30

,, Ja chciałem się podpytać o składnik kosztorysu, gdy Pan wrócił do slajdu, moje obawy wzbudza jedna pozycja, ………(w tle ,,przedostatni”)……., pilotaż będzie obejmował 16 podmiotów i w poz. 5 zdaje się to był ten koszt realizacji tego pilotażu obejmował zdaje się pół miliona złotych , czyli 15 podmiotów wychodzi raptem 40 tys. na podmiot”

 

Sławomir Kopka -  Bezpieczne IT sp. z o.o.

To nie są tylko koszty związane z wąsko rozumianym pilotażem prototypu, ale też koszty związane z prowadzeniem warsztatów, spotkań Rady Użytkowników, spotkań edukacyjnych, przedstawicieli jednostek administracji rządowej planowanych w okresie 3 lat realizacji projektu.

,,Bo pilotaż wykonuje NASK czy pilotaż realizują instytucje we własnym zakresie?”

Sławomir Kopka -  Bezpieczne IT sp. z o.o.

NASK. Większość prac wykonana zostanie przez pracowników NASK. Są to kwoty, przeznaczone na opłacenie prac zespołów szkoleniowo-wdrożeniowych oraz koszty związane z obsługą tych wydarzeń.

Min. 50:30 do 51:53

,, Ja chciałbym zapytać o ten budżet, który jest tu przedstawiony bo po około 35 milionach a tu jest tylko część i gdzie jest pozostała część?”

Wiktor Gadowski - COMARCH

To jest połowa, druga połowa to zespół , który jest budowany w NASKu, składać się będzie z 3 części: części merytorycznej, części programistycznej- deweloperskiej, części administracyjnej, czyli osób, które będą budowały i utrzymywały usługę chmurową.

„Czyli punkt pierwszy obejmuje też samą aplikację, tak?”

Wiktor Gadowski – COMARCH

Nie. To są koszty infrastruktury chmurowej.

,,Czyli nie wiem czy dobrze rozumiem, że jakby system, ta aplikacja będzie budowana w NASK-u?”

Wiktor Gadowski – COMARCH

 

Tak

 

 

 

Medatdane

Data publikacji 13.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Maj
do góry