Ogłoszenia

Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn. EZD RP

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt: "Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn. EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś Priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie nr 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Celem projektu jest wsparcie procesu przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego pn. "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej", który jest projektem o strategicznym znaczeniu dla informatyzacji państwa
oraz realizacji celów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

  • Całkowita wartość projektu:                                  1 119 023,18 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowanych:                    1 074 711,99 zł
  • Dofinansowanie projektu UE:                                   909 528,75 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa:                     165 183,24 zł

Informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne są na stronie: www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Medatdane

Data publikacji 24.07.2018
Data modyfikacji 24.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Maj
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry