Ogłoszenia

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu: „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

W związku z planowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim przystąpieniem do naboru na dofinansowanie projektów (w trybie pozakonkursowym) w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pn. „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”, która będzie miała miejsce 8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie NASK w Warszawie, przy ul. Kolskiej 12.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2018 r. na e-mail: agnieszka.lajkowska@nask.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W temacie wiadomości należy wpisać: EZD RP – PREZENTACJA PUBLICZNA.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela zainteresowanej instytucji. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Medatdane

Data publikacji 23.07.2018
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Maj
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry