Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.218.2018.TKI[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usług bezpieczeństwa OSE Wyłączone spod ustawy Pzp 22.08.2018 12:00
ZZ.2131.322.2018.TKI [OSE2018] „Zakup matryc przełączających, kart nośnych i kart interfejsów, które mają pracować w urządzeniach Juniper MX i przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Wyłączone spod ustawy Pzp 14.08.2018 12:00
ZZ.2111.288.2018.MWI [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego w zakresie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w szczególności w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego Usługi społeczne 31.07.2018 12:00
ZZ.2111.289.2018.MKR[KEI] Monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 25.07.2018 11:00
ZZ.2131.283.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi teletransmisji pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR gwarantującej Pasmo 1Gbit/s lub 10Gbit/s w zależności od lokalizacji Wyłączone spod ustawy Pzp 31.07.2018 12:00
ZZ.2131.83.2018.JOK [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów: „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Zasada konkurencyjności 14.03.2018 12:00
ZZ.2131.202.2018.JOK [OSE-2018] Zakup 2 szt. rocznych licencji dedykowanych do posiadanych przez Zamawiającego zapór sieciowych Juniper SRX5400, rozszerzający funkcjonalność posiadanego sprzętu o kontrolę antywirusową Zasada konkurencyjności 11.07.2018 12:00
ZZ.2111.275.2018.MWI [OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego w zakresie postępowań o udzielanie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Usługi społeczne 13.07.2018 12:00
ZZ.2131.107.2018.KJA Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12.międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 23.03.2018 12:00
ZZ.2111.264.2018.JOK [PSIC 2016] Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB Przetarg nieograniczony 12.07.2018 11:00 do progów unijnych

Wybierz Strony

do góry