Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.500.2018.JOK[OSE2018][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB Przetarg nieograniczony 27.11.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.511.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Część nr 1 – kolokacja w Katowicach, Część nr 2 – kolokacja w Krakowie Zasada konkurencyjności 17.12.2018 14:00
ZZ.2131.466.2018.MWI [OSE-2018] [OSE-2019] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Wyłączone spod ustawy Pzp 20.11.2018 12:00
ZZ.2111.467.2018.PKO[eRPL 2.0] Organizacja techniczna dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 65 osób w ramach zadania pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 05.11.2018 12:00
ZZ.2110.338.2018.PKO [eRPL] Organizacja warsztatów w ramach projektu pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 21.08.2018 12:00
ZZ.2111.448.2018.MWI [KEI] Usługi druku, personalizacji, insertowania, i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na dwie części Przetarg nieograniczony 21.11.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.385.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w podziale na 2 części Wyłączone spod ustawy Pzp 24.09.2018 12:00
Dialog Techniczny dot. „NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO 38 POJAZDÓW WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ UBEZPIECZENIEM I INNYMI USŁUGAMI NA RZECZ NASK PIB” 24.08.2018 16:00
ZZ.2110.439.2018.PKO Organizacja Spotkania dla Partnerów NASK w dniu 21 listopada 2018 r. Usługi społeczne 02.11.2018 12:00
ZZ.2111.440.2018.PKO[EZD-PUW] Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów w ramach zadania pn.: Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej (EZD PUW) Usługi społeczne 22.10.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry