Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.399.2018.MWI [OSE-2018] [OSE-2019] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) Wyłączone spod ustawy Pzp 28.09.2018 12:00
ZZ.2131.385.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w podziale na 2 części Wyłączone spod ustawy Pzp 24.09.2018 12:00
ZZ.2131.355.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 02.10.2018 12:00
ZZ.2131.356.2018.JOK [OSE-D][OSE-S][OSE-2018] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - województwo lubuskie Zasada konkurencyjności 25.09.2018 12:00
ZZ.2110.338.2018.PKO [eRPL] Organizacja warsztatów w ramach projektu pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 21.08.2018 12:00
Dialog Techniczny dot. „NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO 38 POJAZDÓW WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ UBEZPIECZENIEM I INNYMI USŁUGAMI NA RZECZ NASK PIB” 24.08.2018 16:00
ZZ.2131.331.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Zasada konkurencyjności 21.08.2018 12:00
ZZ.2111.309.2018.PKO [EZD RP] Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i oprogramowania Przetarg nieograniczony 12.09.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.218.2018.TKI[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usług bezpieczeństwa OSE Wyłączone spod ustawy Pzp 22.08.2018 12:00
ZZ.2131.322.2018.TKI [OSE2018] „Zakup matryc przełączających, kart nośnych i kart interfejsów, które mają pracować w urządzeniach Juniper MX i przełącznika sieciowego na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Wyłączone spod ustawy Pzp 14.08.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry