Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.213.Z421.2017.TKI "Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Wyłączone spod ustawy Pzp 05/12/2017 12:00
ZZ.211.PZP13.2017.BMK Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych Przetarg nieograniczony 14/11/2017 11:00 do progów unijnych
DZ.BZP.211.PZP.1.2017.TKI (1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umowy ramowej na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowe"
ZZ.211.PZP.11.2017.TKI Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK w związku z organizacją Konferencji SECURE 2017 Przetarg nieograniczony 21/09/2017 11:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP.10.2017.TKI Dostawa serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym Przetarg nieograniczony 15/09/2017 12:00 do progów unijnych
do góry