Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
 • Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
  ZZ.211.PZP12.2017.BMK Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych Przetarg nieograniczony 23/10/2017 11:00 do progów unijnych
  DZ.BZP.211.PZP.1.2017.TKI (1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umowy ramowej na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowe"
  ZZ.211.PZP.11.2017.TKI Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK w związku z organizacją Konferencji SECURE 2017 Przetarg nieograniczony 21/09/2017 11:00 do progów unijnych
  ZZ.211.PZP.10.2017.TKI Dostawa serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym Przetarg nieograniczony 15/09/2017 12:00 do progów unijnych
  do góry