Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.31.2018.JOK [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przez niego zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Usługi społeczne 19/02/2018 12:00
ZZ.211.PZP14.2017.KJA 12. międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” Usługi społeczne 07/02/2018 12:00 do progów unijnych
ZZ.213.Z478.2017.JOK Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej Wyłączone spod ustawy Pzp 12/01/2018 12:00
ZZ.211.PZP15.2017.BMK Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych Przetarg nieograniczony 11/01/2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.213.Z421.2017.TKI "Opracowanie Studium Wykonalności Projektu EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Wyłączone spod ustawy Pzp 05/12/2017 12:00
DZ.BZP.211.PZP.1.2017.TKI (1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umowy ramowej na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowe"
ZZ.211.PZP.11.2017.TKI Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK w związku z organizacją Konferencji SECURE 2017 Przetarg nieograniczony 21/09/2017 11:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP.10.2017.TKI Dostawa serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym Przetarg nieograniczony 15/09/2017 12:00 do progów unijnych
do góry