Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
01/2019 Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt/aparatura do zaawansowanego laboratorium analiz śledczych. Szacowanie wartości zamówienia 11.01.2019 15:00
ZZ.2131.599.2018.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 07.02.2019 12:00
ZZ.2131.591.2018.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych w Rzeszowie na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.01.2019 12:00
ZZ.2131.562.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-68P (liczba Części 97) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.563.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-315 (liczba Części 315) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.547.2018.JOK [OSE-S] [OSE2019] Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 10.01.2019 12:00
ZZ.2131.537.2018.RST[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usługi DNS dla sieci OSE 06.12.2018 10:00
ZZ.2131.519.2018.MWI [OSE-S] [OSE-B] [OSE2019] Dostawa Systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 09.01.2019 12:00
ZZ.2131.531.2018.MWI [OSE2018] Zakup matryc przełączających, kart procesorów i kart interfejsów oraz przełącznika sieciowego i urządzenia firewall niezbędnych do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Juniper MX, na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wyłączone spod ustawy Pzp 03.12.2018 10:00
ZZ.2131.523.2018.KJA[NPC] „Zakup urządzeń do budowy i weryfikacji poprawności działania komponentów NPC” Wyłączone spod ustawy Pzp 30.11.2018 16:00

Wybierz Strony

do góry