Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.519.2018.MWI [OSE-S] [OSE-B] [OSE2019] Dostawa Systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 09.01.2019 12:00
ZZ.2131.531.2018.MWI [OSE2018] Zakup matryc przełączających, kart procesorów i kart interfejsów oraz przełącznika sieciowego i urządzenia firewall niezbędnych do rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Juniper MX, na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wyłączone spod ustawy Pzp 03.12.2018 10:00
ZZ.2131.523.2018.KJA[NPC] „Zakup urządzeń do budowy i weryfikacji poprawności działania komponentów NPC” Wyłączone spod ustawy Pzp 30.11.2018 16:00
ZZ.2111.500.2018.JOK[OSE2018][OSE2019] Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB Przetarg nieograniczony 27.11.2018 11:00 do progów unijnych
ZZ.2131.511.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Część nr 1 – kolokacja w Katowicach, Część nr 2 – kolokacja w Krakowie Zasada konkurencyjności 17.12.2018 14:00
ZZ.2131.466.2018.MWI [OSE-2018] [OSE-2019] Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Wyłączone spod ustawy Pzp 20.11.2018 12:00
ZZ.2111.467.2018.PKO[eRPL 2.0] Organizacja techniczna dwudniowych warsztatów dla grupy maksymalnie 65 osób w ramach zadania pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0 Usługi społeczne 05.11.2018 12:00
ZZ.2110.439.2018.PKO Organizacja Spotkania dla Partnerów NASK w dniu 21 listopada 2018 r. Usługi społeczne 02.11.2018 12:00
ZZ.2111.449.2018.JOK [OSE-2018] „Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami” Przetarg nieograniczony 17.12.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.457.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi teletransmisji pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR gwarantującej Pasmo 10Gbit/s Wyłączone spod ustawy Pzp 29.10.2018 12:00

Wybierz Strony

do góry