Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.68.2019.MKR [KEI] Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych Przetarg nieograniczony 22.03.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.71.2019.LZI [KEI] [EZD RP] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK Usługi społeczne 04.03.2019 12:00 do progów unijnych
ZZ.2111.28.2019.PKO[PSIC2018] „Organizacja Konferencji dla NASK-PIB z podziałem na 3 Części: Część I – Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019; Część II – Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"; Część III - Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019” Usługi społeczne 21.02.2019 12:00
ZZ.2131.51.2019.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” , kolokacja w Kielcach, kolokacja w Olsztynie Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00
ZZ.2131.48.2019 RST [OSE-2019][OSE-D][OSE-S] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 13.03.2019 12:00
ZZ.2111.30.2019.MWI [KEI] [OSE2019] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] Usługi druku, personalizacji, insertowania i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na 3 części Przetarg nieograniczony 07.03.2019 10:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.47.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 15.03.2019 12:00
ZZ.2131.27.2019.TKI [OSE-D] Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 11.03.2019 12:00
ZZ.2131.35.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-404 (liczba Części 404) Zasada konkurencyjności 04.03.2019 12:00
ZZ.2131.34.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-31P (liczba Części 31) Zasada konkurencyjności 05.03.2019 12:00

Wybierz Strony

do góry