Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.402.2018.TKI [OSE2018] Postępowanie o udzielenie zamówienia jednostkowego w ramach umów ramowych na: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej”
ZZ.2131.355.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 12.10.2018 12:00
ZZ.2111.449.2018.JOK [OSE-2018] „Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami” Przetarg nieograniczony 17.12.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.405.2018.PKO[OSE2018][EZD-PUW][eRPL] DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, MONITORÓW I OPROGRAMOWANIA (9 części) Przetarg nieograniczony 09.11.2018 11:00 powyżej progów unijnych
ZZ.2131.356.2018.JOK [OSE-D][OSE-S][OSE-2018] Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - województwo lubuskie Zasada konkurencyjności 25.09.2018 12:00
ZZ.2110.273.2018.PKO Świadczenie usług organizacji 27th CENTR Marketing Workshop Usługi społeczne 25.07.2018 12:00
ZZ.2131.457.2018.JOK [OSE-2018] Świadczenie usługi teletransmisji pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR gwarantującej Pasmo 10Gbit/s Wyłączone spod ustawy Pzp 29.10.2018 12:00
ZZ.2131.399.2018.MWI [OSE-2018] [OSE-2019] Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) Wyłączone spod ustawy Pzp 28.09.2018 12:00
ZZ.2131.331.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S] Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Zasada konkurencyjności 21.08.2018 12:00
ZZ.2111.309.2018.PKO [EZD RP] Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i oprogramowania Przetarg nieograniczony 12.09.2018 11:00 powyżej progów unijnych

Wybierz Strony

do góry