Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2131.27.2019.TKI [OSE-D] Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 06.03.2019 12:00
ZZ.2131.35.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-404 (liczba Części 404) Zasada konkurencyjności 04.03.2019 12:00
ZZ.2131.34.2019.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-31P (liczba Części 31) Zasada konkurencyjności 04.03.2019 12:00
01/2019 Szacowanie wartości zamówienia - sprzęt/aparatura do zaawansowanego laboratorium analiz śledczych. Szacowanie wartości zamówienia 11.01.2019 15:00
ZZ.2131.599.2018.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019] Wdrożenie Systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 07.02.2019 12:00
ZZ.2131.591.2018.TKI [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S] Zakup usług kolokacyjnych w Rzeszowie na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 17.01.2019 12:00
ZZ.2131.562.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-68P (liczba Części 97) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.563.2018.JOK [OSE2019] „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-315 (liczba Części 315) Zasada konkurencyjności 21.01.2019 12:00
ZZ.2131.547.2018.JOK [OSE-S] [OSE2019] Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 10.01.2019 12:00
ZZ.2131.537.2018.RST[OSE2018] Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usługi DNS dla sieci OSE 06.12.2018 10:00

Wybierz Strony

do góry