Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.119.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 29.03.2019 11:00
ZZ.2111.128.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 25.03.2019 11:00
ZZ.2131.114.2019.PKO [EZD RP] Świadczenie usług w zakresie UX systemu – przygotowanie makiety interfejsu w ramach badania potrzeb użytkownika Zasada konkurencyjności 22.03.2019 12:00
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 22.03.2019 16:00
ZZ.2110.108.2019.PKO Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019 Usługi społeczne 19.03.2019 12:00
ZZ.2111.107.2019.PKO[PSIC2018] Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" Usługi społeczne 18.03.2019 12:00
ZZ.2131.104.2019.JOK [OSE 2019] Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s i 100 Gbit/s pomiędzy Węzłami Centralnymi i Regionalnymi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zasada konkurencyjności 25.03.2019 12:00
ZZ.2111.22.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI] Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB Przetarg nieograniczony 06.03.2019 11:00
ZZ.2111.70.2019.PKO [EZD RP] „Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego w ramach Projektu pn. EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” (XII Części) Usługi społeczne 05.03.2019 12:00
Dostawa aplikacji monitorujących, zarządzających, integrujących oraz interfejsu użytkownika na potrzeby symulacyjnej platformy treningowej 01.03.2019 16:00

Wybierz Strony

do góry