Zamówienia publiczne

„Organizacja Konferencji dla NASK-PIB z podziałem na 3 Części: Część I – Organizacja XXIII konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE 2019; Część II – Organizacja XIII Międzynarodowej konferencji pt.: "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"; Część III - Organizacja II konferencji z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych SECURE Early Bird 2019”

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.28.2019.PKO[PSIC2018]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 21/02/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry