Zamówienia publiczne

„Zakup urządzeń do budowy i weryfikacji poprawności działania komponentów NPC”

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.523.2018.KJA[NPC]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 30/11/2018 16:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry