Ogłoszenia

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - zaproszenie do rozmów w sprawie współpracy z operatorami

W związku przygotowaniami do realizacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który zakłada powstanie dedykowanej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla szkół na terenie całej Polski, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy (NASK) zaprasza zainteresowane podmioty, które mają już podłączone lub będą podłączać do swoich sieci szkoły, do podjęcia współpracy przy określaniu sposobu realizacji powyższego projektu w części dotyczącej zestawiania łączy telekomunikacyjnych.

Do zadań Operatora OSE będzie należało dostarczanie szkołom usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (m.in. ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, filtrowanie niepożądanych treści) oraz utrzymywanie odpowiednich zasobów, w celu zapewnienia szkołom dostępu do usług i treści edukacyjnych wskazanych przez odpowiednią instytucję. Istotnym elementem zasobów potrzebnych do realizacji projektu są łącza telekomunikacyjne od szkół do węzłów OSE. NASK zamierza wykorzystywać istniejącą infrastrukturę i dlatego chce przeprowadzić konsultacje (w postaci cyklu spotkań) w tym zakresie.

Indywidualne rozmowy z zainteresowanymi podmiotami, które mają podłączone lub będą podłączać do swoich sieci szkoły, będą dotyczyły ustalenia bazy szkół oraz harmonogramów ich podłączania, warunków technicznych oraz kwestii organizacyjnych.

Zainteresowane spotkaniami podmioty prosimy o przesłanie na adres katarzyna.wierzbicka@nask.pl   i  joanna.pietrzak@nask.pl wypełnionego wzoru zgłoszenia. 

Medatdane

Data publikacji 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Maj
do góry