Zamówienia publiczne

Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.331.2018.TKI [OSE2018] [OSE-B] [OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 21/08/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry