Zamówienia publiczne

Wykonanie oraz utrzymanie mobilnej gry edukacyjnej promującej kompetencje w obszarze bezpieczeństwa w sieci (Internecie) wśród młodzieży (13-18 rok życia)

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2111.11.2020.188.PKO[KEI]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 19/11/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry