Zamówienia publiczne

Zakup urządzeń CPE/AP w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.123.2020.TKI [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 24/04/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry