Zamówienia publiczne

Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów w ramach projektu pn. „Upowszechnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej"

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.40.2020.PKO[EZD-PUW2]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 05/02/2020 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry