Zamówienia publiczne

Dostawa foteli biurowych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.609.2019.RST [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 18/11/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry