Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla NASK-PIB

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.119.2019.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2019][KEI][EZD RP][BIO MOBI]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 29/03/2019 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry