Zamówienia publiczne

Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.68.2019.MKR [KEI]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 22/03/2019 10:00
  • Wadium: 50000 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, iż od dnia publikacji przedmiotowego postępowania tj. od dnia 18.02.2019r. wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://besmartpzp.pl/nask w module „Lista postępowań”.

do góry