Zgłoś incydent

Zgłoszenie incydentu

CSIRT NASK, działający w strukturach NASK-PIB, przyjmuje zgłoszenia kierowane na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poprzez dedykowany formularz dostępny na stronie incydent.cert.pl.

Podmioty podłączone do systemu teleinformatycznego (zwanego systemem S46), o którym mowa w art. 46 ww. ustawy, mogą zgłaszać incydenty do CSIRT NASK również poprzez ten system. Zgłaszanie incydentów z wykorzystaniem tego kanału komunikacji spełnia wymóg ustawowy w zakresie obowiązku zgłaszania incydentów.

Zgłoszenie osoby kontaktowej

Każdy podmiot publiczny, który realizuje zadania publiczne zależne do systemu informacyjnego, a także operator usługi kluczowej musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W celu zarejestrowania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, należy wypełnić formularz na stronie.

Zgłoszenie domeny internetowej

CSIRT NASK, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, prowadzi listę ostrzeżeń zawierającą domeny internetowe, które za podstawowy cel swojego działania mają wprowadzenie w błąd użytkowników internetu i doprowadzenie do wyłudzenia ich danych lub niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Każda osoba może zgłosić do CSIRT NASK taką domenę internetową za pomocą formularza dostępnego na stronie. Zgłoszenie może zawierać uzasadnienie. Więcej informacji o liście oraz metodach korzystania z niej można znaleźć na stronie.

Medatdane

Data publikacji 28.08.2018
Data modyfikacji 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Maj
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry