Status prawny

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) została powołana do życia w dniu 14 grudnia 1993 roku przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych zarządzeniem nr 5/93 Dz. Urz. KBN nr 7, poz.33. Od 1 października 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618), ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. , nazwą właściwą dla NASK jest „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy”. NASK posiada osobowość prawną. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012938.

 

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 18.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry