Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami NASK są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje NASK, a w szczególności:

  • ustala plany działalności,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NASK,
  • reprezentuje NASK,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NASK, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Dyrektorem NASK jest Wojciech Pawlak. Funkcje zastępców Dyrektora pełnią dr hab. inż. Michał Karpowicz  (p.o. Dyrektor ds. Naukowych), Krzysztof Silicki (Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji), Piotr Lichota (Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych),  Robert Król (Zastępca Dyrektora NASK ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych) oraz Magdalena Tarczewska-Szymańska (Dyrektor ds. Procesów Administracyjnych).

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NASK, w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Statut NASK.

Skład Rady Naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński
Politechnika Poznańska

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz
NASK

Sekretarz Rady Naukowej
dr Agnieszka Wrońska

NASK

dr inż. Adam Kozakiewicz
NASK

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
NASK

dr hab. inż. Michał Karpowicz
NASK

dr inż. Konrad Ciecierski
NASK

Antonina Krajewska
NASK

Maciej Wyszoczarski 
powołany przez Ministra Cyfryzacji

prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej

płk dr inż. Mariusz Chmielewski
powołany przez Ministra Cyfryzacji

dr inż. Jerzy Greblicki
przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki

Piotr Nikel
powołany przez Ministra Cyfryzacji;

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 14.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gajewska-Pol
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gajewska-Pol
do góry