Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami NASK są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje NASK, a w szczególności:

  • ustala plany działalności,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NASK,
  • reprezentuje NASK,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NASK, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Dyrektorem NASK jest dr inż. Radosław Nielek. Funkcje zastępców Dyrektora pełnią Adam Marczyński (Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji), Mariusz Madejczyk (Zastępca Dyrektora NASK ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych), Przemysław Kuna (Dyrektor NASK ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) oraz Magdalena Tarczewska-Szymańska (Dyrektor ds. Procesów Administracyjnych).

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NASK, w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Statut NASK.

Skład Rady Naukowej NASK-PIB

Przewodnicząca Rady Naukowej NASK-PIB – dr hab inż. Joanna Jaworek-Korjakowska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej NASK-PIB – dr hab. inż. Mariusz Kamola
NASK-PIB

Sekretarz Rady Naukowej NASK-PIB – dr Agnieszka Wrońska
NASK-PIB

prof. dr hab. inż.  Marek Amanowicz
NASK-PIB

prof. dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Politechnika Warszawska / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
NASK-PIB

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Joanna Kołodziej
NASK-PIB

dr hab. inż. Piotr A. Kowalski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Instytut Badań Systemowych PAN

dr hab. inż. Marek Reformat
University of Alberta (Kanada)

dr hab. inż. Piotr Sankowski
IDEAS NCBR Sp. z o.o. / Uniwersytet Warszawski

gen. bryg. dr inż.  Mariusz Chmielewski
Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Konrad Ciecierski
NASK-PIB

dr inż. Jacek Gondzio
University of Edinburgh (Wielka Brytania)

dr inż. Jerzy Greblicki
Politechnika Wrocławska

dr inż. Anna Felkner
NASK-PIB

dr Jan Kołodyński
Uniwersytet Warszawski

dr inż. Ewelina Bartuzi- Trokielewicz
NASK-PIB

dr inż.  Mateusz Krzysztoń
NASK-PIB

dr inż.  Michał Marks
NASK-PIB

dr inż. Katarzyna Musiał-Gabryś
University of Technology Sydney (Australia)

dr Michał Sierakowski
IBM CEE / Uniwersytet Warszawski

dr Mateusz Koryciński
NASK-PIB

mgr Bartosz Dominiak
Ministerstwo Cyfryzacji

mgr inż. Paweł Kostkiewicz
NASK-PIB

mgr Piotr Nikel
powołany przez Ministra Cyfryzacji

mgr Marcin Wysocki
Ministerstwo Cyfryzacji

mgr Maciej Wyszoczarski
powołany przez Ministra Cyfryzacji

 

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 24.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gajewska-Pol
Osoba modyfikująca informację:
Rakowska Weronika
do góry