Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami NASK są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje NASK, a w szczególności:

  • ustala plany działalności,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NASK,
  • reprezentuje NASK,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NASK, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Dyrektorem NASK jest Wojciech Pawlak. Funkcje zastępców Dyrektora pełnią prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz  (Dyrektor ds. Naukowych), Krzysztof Silicki (Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji), Piotr Lichota (Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych) oraz  Robert Król .

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NASK, w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Statut NASK.

Skład Rady Naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Politechnika Poznańska

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz
NASK

Sekretarz Rady Naukowej
dr Agnieszka Wrońska

NASK

prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr inż. Jerzy Żurek
Instytut Łączności

Maciej Wyszoczarski
powołany przez Ministra Cyfryzacji

Krzysztof Dyki
powołany przez Ministra Cyfryzacji

dr inż. Jakub Gadek
przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
NASK

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
NASK

dr inż. Michał Karpowicz
NASK

dr inż. Konrad Ciecierski
NASK

Antonina Krajewska
NASK

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 26.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gajewska-Pol
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Rybicka
do góry