Organizacja

Organizacja

Szczegółowy przedmiot i zakres działania NASK określa statut uchwalony przez Radę Naukową NASK w dniu 16 lutego 2011 roku, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 25 marca 2011 roku, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2014 r. i decyzją Ministra Cyfryzacji z dnia 21 maja 2018 r.

Statut

Struktura organizacyjna NASK

Centrum Zarządzania i Polityki Informacyjnej

 • Dział Zarządzania i Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Dział Administracji
 • Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami NASK
 • Sekretariat
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Dział Prawny
 • Zespół Obsługi Konferencji i Szkoleń
 • Doradca Dyrektora ds. Strategii
 • Asystent Dyrektora
 • Dział Rozwoju Kompetencji IT
 • Zespół Księgowości
 • Zespół Ewidencji i Rozliczeń Kontraktów
 • Zespół Kontrolingu
 • Dział Zamówień i Zakupów
 • Dział Zarządzania Procesami i Projektami
 • Zespół Marketingu
 • Dział Komunikacji i Public Relations
 • Doradcy Dyrektora i Indywidualni specjaliści

Centrum Badań i Transferu Technologii

 • Zakład Biometrii i Inteligencji Maszynowej
 • Zakład Systemów Rozproszonych
 • Zakład Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego
 • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
 • Zakład Bezpieczeństwa Systemów Mobilnych
 • Zakład Technik Informatycznych w Edukacji
 • Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji
 • Zakład Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 • Dział Transferu Technologii
 • Dział Rozwoju Biznesu i Współpracy z Rynkiem
 • Dział Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa
 • Zespół Wsparcia CBiTT
 • Dział Konsultantów Biznesowych
 • Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Naukowych

Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury

 • Dział Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa
 • Dział Zarządzania Infrastrukturą NASK
 • Dział Bezpieczeństwa
 • Dział CERT Polska
 • Dział Rozwoju Współpracy
 • Dział Bezpiecznej Gospodarki Cyfrowej
 • Zespół Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl
 • Dział Domen

Centrum Projektów Administracyjnych i Edukacyjnych

 • Zespół Biura Programu OSE
 • Zespół Wsparcia CPAiE
 • Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjnych i Edukacyjnych
 • Dział Rozwoju Sieci OSE
 • Dział Centrum Kontaktu
 • Dział Ekosystemu OSE
 • Dział Usług i Narzędzi OSE
 • Dział Utrzymania Sieci Edukacyjnych
 • Dział Edukacji Cyfrowej
 • Dział Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Dział Badań Rynku i Opinii
 • Dział Analiz i Wdrożeń Systemów Informatycznych
 • Dział Rozwoju Oprogramowania Systemów Informatycznych
 • Dział Rozwoju EZD
 • Dział Merytoryczny
 • Dział Techniczny
 • Dział Innowacji i Rozwoju

Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych

 • Dział Zastosowań Sztucznej Inteligencji
 • Dział Statystyki i Analiz Zbiorów Danych
 • Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych
 • Asystent prasowy/Rzecznik prasowy

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry