Organizacja

Organizacja

Szczegółowy przedmiot i zakres działania NASK określa statut uchwalony przez Radę Naukową NASK w dniu 16 lutego 2011 roku, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 25 marca 2011 roku, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2014 r. i decyzją Ministra Cyfryzacji z dnia 21 maja 2018 r.

Statut

Struktura organizacyjna NASK

Pion Dyrektora

 • Dział Zarządzania i Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Dział Administracji
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Dział Prawny
 • Dział Domen
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Dział Zarządzania Infrastrukturą NASK
 • Dział Cyfrowej Robotyki Mobilnej
 • Dział Bezpieczeństwa
 • Doradcy Dyrektora i Indywidualni specjaliści

Pion Badań i Rozwoju

 • Zakład Biometrii i Inteligencji Maszynowej
 • Zakład Sterowania Siecią
 • Zakład Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 • Zespół Rozwoju Usług i Sieci Teleinformatycznych
 • Zespół Standaryzacji i Certyfikacji Teleinformatyki
 • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
 • Zespół Wsparcia PBiR
 • Doradcy

Pion Finansowy

 • Zespół Księgowości
 • Zespół Ewidencji i Rozliczeń Kontraktów
 • Zespół Kontrolingu
 • Dział Zarządzania Procesami i Projektami
 • Zespół Zakupów

Pion Rozwoju Systemów Informatycznych

 • Dział Analiz i Wdrożeń
 • Zespół do spraw Realizacji Projektów MC
 • Dział Rozwoju Oprogramowania

Pion Centrum Cyberbezpieczeństwa

 • Dział CERT Polska
 • Dział Rozwoju Współpracy
 • Dział Bezpiecznej Gospodarki Cyfrowej

Pion Współpracy z Klentami Strategicznymi

 • Dział Relacji z Klientami Strategicznymi
 • Dział Integracji Projektów
 • Dział Rozwoju Produktów i Komercjalizacji
 • Dział Strategii i Współpracy z Rynkiem
 • Dział Konsultantów Biznesowych

Pion Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Dział Akademia NASK
 • Zespół Marketingu
 • Zespół IT Szkoła
 • Dział Komunikacji i Public Relations
 • Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych
 • Zespół Programów Edukacyjno-Informacyjnych
 • Pracownia Badań Społecznych

Pion Sieci Edukacyjnych

 • Dział Zasobów Kompetencyjnych
 • Dział Utrzymania
 • Dział Inwestycji

Pion OSE

 • Zespół Biura Projektu OSE
 • Dział Współpracy z Operatorami
 • Dział Realizacji Podłączeń
 • Centrum Kontaktu

Oddział NASK w Białymstoku

 • Dział Merytoryczny
 • Dział Techniczny

Dział Innowacji Cyberbezpieczeństwa i Wsparcia Komercjalizacji

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 30.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry