Organizacja

Organizacja

Szczegółowy przedmiot i zakres działania NASK określa statut uchwalony przez Radę Naukową NASK w dniu 16 lutego 2011 roku, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 25 marca 2011 roku, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2014 r. i decyzją Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Statut

Struktura organizacyjna NASK

Pion Dyrektora

 • Dział Zarządzania i Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Dział Administracji
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
 • Zespół Prawny
 • Dział Domen
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa
 • Doradcy Dyrektora i Indywidualni specjaliści

Pion Badań i Rozwoju

 • Zakład Biometrii
 • Zakład Sterowania Siecią
 • Zakład Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 • Dział Rozwoju Oprogramowania
 • Zespół Rozwoju Usług i Sieci Teleinformatycznych
 • Zespół Certyfikujący Laboratoria
 • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych

Pion Finansowy

 • Zespół Księgowości
 • Zespół Ewidencji i Rozliczeń Kontraktów
 • Zespół Kontrolingu
 • Zespół Wsparcia Projektów
 • Zespół Zakupów

Pion Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber)

 • Centrum Operacyjne
 • Dział CERT Polska
 • Dział Rozwoju, Polityk i Standardów
 • Dział Współpracy, Ćwiczeń i Szkoleń

Pion Projektów Strategicznych

 • Dział Współpracy z Klientami Strategicznymi
 • Dział Integracji Projektów
 • Dział Rozwoju Produktów i Komercjalizacji
 • Dział Strategii i Współpracy z Rynkiem
 • Dział Konsultantów Biznesowych
 • Indywidualni Specjaliści

Pion Bezpieczeństwa Informacji

 • Zespół ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Krytycznej

Pion Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 • Dział Akademia NASK
 • Zespół Komunikacji Wewnętrznej i Marketingu
 • Zespół IT Szkoła
 • Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Public Relations
 • Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych

Pion Sieci Edukacyjnych i eAdministracji

 • Dział eAdministracji
 • Dział ds. Zarządzania Infrastrukturą NASK
 • Dział Inwestycji

Pion e-Państwo

 • Zespół Zarządzania Projektami i Procesami
 • Zespół Analiz i Projektowania
 • Zespół Wdrożeń
 • Zespół ds. realizacji projektó MC

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry