Majątek

NASK PIBstrata za 2023 rok: 6 197 021,74                                                                                          

NASK S.A. – zysk za 2023 rok: 3 683 669,72 PRZEKAZANIE ZYSKU NA POKRYCIE STRATY FINANSOWEJ Z LAT UBIEGŁYCH

NASK 4 Innovation Sp. z o.o. – strata za 2022 rok: 399 945,16 POKRYCIE STRATY: - Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO

Wartość aktywów trwałych NASK PIB na dzień 31.12.2023 r.  348 077 407,63

  •  wartości niematerialne i prawne o wartości 4 565 818,49
  •  rzeczowe aktywa trwałe o wartości  166 183 442,46
  •  należności długoterminowe o wartości 469 300,76
  •  inwestycje długoterminowe o wartości 148 747 401,00
  •  długoterminowe rozliczenia międzyokresowe o wartości 28 111 444,92

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 01.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Rakowska Weronika
do góry