Majątek

Według sprawozdania finansowego za rok 2016 wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2016 wynosiła 270 057 tys. zł, obejmując:

  •  wartości niematerialne i prawne o wartości 2 688 tys. zł,
  •  rzeczowe aktywa trwałe o wartości 86 665 tys. zł,
  •  inwestycje długoterminowe o wartości 173 304 tys. zł,
  •  pozostałe aktywa trwałe o wartości 7 400 tys. zł.

Aktywa obrotowe według sprawozdania finansowego za rok 2016 miały wartość 87 696 tys. zł.

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 10.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry