Majątek

NASK PIB – zysk za 2022 rok: 48 974 389,95, przeznaczenie zysku: FUNDUSZ REZERWOWY 

                                                                                                    FUNDUSZ SOCJALNY

                                                                                                    FUNDUSZ NAGRÓD

                                                                                                  FUNDUSZ BADAŃ WŁASNYCH

                                                                                                    FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

NASK S.A. – zysk za 2022 rok: 5 583 293,86 PRZEKAZANIE ZYSKU NA POKRYCIE STRATY FINANSOWEJ Z UBIEGŁEGO ROKU

NASK 4 Innovation Sp. z o.o. – strata za 2022 rok: 399 945,16 POKRYCIE STRATY: - Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO

Wartość aktywów trwałych NASK PIB na dzień 31.12.2022 r.  377 261 378,37

  •  wartości niematerialne i prawne o wartości 65 652 735,38
  •  rzeczowe aktywa trwałe o wartości  149 169 843,94
  •  należności długoterminowe o wartości 927 548,17
  •  inwestycje długoterminowe o wartości 147 547 401,00
  •  długoterminowe rozliczenia międzyokresowe o wartości 13 963 849,88

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 18.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry