Majątek

NASK PIB – zysk: 26.557.769,03, przeznaczenie zysku: FUNDUSZ REZERWOWY 

                                                                                                    FUNDUSZ SOCJALNY

                                                                                                    FUNDUSZ NAGRÓD

                                                                                                    FUNDUSZ STYPENDIALNY,

NASK S.A. – zysk: 7.192.281,90, przeznaczenie zysku: POKRYCIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH               

                                                                                                    KAPITAŁ ZAPASOWY,

NASK 4INN – strata: -1.242.760,33, pokrycie strat: - Z ZYSKÓW PRZYSZŁYCH LUB Z KAPITAŁU REZERWOWEGO.

Wartość aktywów trwałych NASK PIB na dzień 31.12.2020 r.  338.750.522,06

  •  wartości niematerialne i prawne o wartości  3.916.490,08
  •  rzeczowe aktywa trwałe o wartości  138.596.721,54
  •  inwestycje długoterminowe o wartości 183.303.531
  •  pozostałe aktywa trwałe o wartości 12.933.779,44

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry